top of page

Tajuplný odbor so slepými uličkami? Alchýmia

Aktualizováno: 14. 9. 2022

Mystická alchýmia je jednou z ústredných tém našich vnútorných únikových hier. Je to tajuplný odbor s mnohými odbočkami, križovatkami a hlavne slepými uličkami. Čo je vlastne alchýmia? A aké mala ciele?Alchýmia by sa dala definovať ako odbor ľudského poznania, ktorý v sebe zahŕňa kúsky chémie, medicíny, fyziky aj astrológie či mágie. Je to ale zjednodušený popis toho, čo alchýmia pokrývala. Mala toľko drobných odbočiek, že v mnohých zdrojoch akademici radšej uvádzajú, čo alchýmia nebola, než bola :). Pozrime sa ale na to, čo ju popísať dokáže. Jej ciele.


Ako Vám hovoríme pred každou únikovou hrou Alchymista, úsilím alchymistov bolo dosiahnutie prírodnej čistoty, dokonalosti, vznešenosti. Jednalo sa hlavne o cestu skrz poznanie a zasahovanie do prírodného diania, hlavne procesov premeny a ich zavŕšenia. Hej, viem, toto znie strašne abstraktne a komplikovane. Takže v skratke. Vieme, že jeden z hlavných cieľov alchymistov (aspoň tých európskych), bola snaha o objavenie transmutácie, tzn. premeny bežných kovov na kovy vzácne.


Hoci niektorí alchymisti skúšali získať striebro, verím tomu, že minimálne štyria z piatich alchymistov by odporučili zameranie na zlato :). A ak premýšľate tak, ako ja, prečo zlato je to najvzácnejšie a nie napríklad diamant, tak chvíľkou googlenia získate niekoľko zaujímavých odpovedí, kde sa zlato popisuje ako to o málo vzácnejšie. Aspoň v dnešnej dobe. Napríklad aj preto, že zlato je veľmi zriedkavý a špecifický kov, zatiaľ čo diamant vzniká transformáciou z veľmi bežnej horniny... (nehovoriac o tržných a i. náležitostiach) Ako to ale presne videli starovekí alchymisti? Čo vieme povedať je, že najvzácnejšie bolo pre nich proste zlato. Bodka. :)

...hlavný cieľ bola snaha o premenu bežných kovov na vzácne (soľ nad zlato by asi neprešla) a v tejto schopnosti sa skrývalo mnoho poznania a znalostí...

Každopádne, získanie vzácneho kovu transmutáciou bolo symbolom ovládnutia schopnosti premeny a dalo by sa povedať, že značilo schopnosť podieľať sa na onej prírodnej dokonalosti, resp. schopnosť elegantne dokonalosť vytvárať. Ťažká úloha. Ale predsa len, kto z vás, kto má rád výzvy, by sa do takej misie nepustil? Šance na úspech sú jedna ku...A vyšlo to?


Tu vás nebudem naťahovať, a rovno prezradím, že kupodivu sa im to za tých niekoľko storočí nepodarilo. Možno má niekto z nás ešte šancu... :)Každý správny bádateľ musí vedieť, čo značí „Kameň mudrcov“


V stredoveku sa objavil pojem kameň mudrcov, ktorý označoval zázračný preparát či ingredienciu, ktorá dokáže transmutovať. Je to tá tajomná zložka, ktorá alchymistovi pomôže nielen pochopiť, ale aj realizovať premenu a získať z bežných kovov kovy vzácne, teda, tie najvzácnejšie. Dokonca aj magické pitné zlato - elixír večného života.Prečo alchymisti verili, že taká premena je možná?


Lebo svet poznávania je plný nečakaných zázrakov, tak prečo nie takýto, že? :) Každopádne, čo sa podarilo vypátrať je, že táto viera vychádzala z niekoľkých zásadných filozofických úvah. Keďže alchýmia sa delí na helenistickú, čínsku, neskôr arabskú či európsku, v každej oblasti sa tieto úvahy trochu obmenili či doplnili. Začneme príkladom starej helenistickej alchýmie, ktorá ťažila z prírodnej gréckej filozofie zastúpenej napr. slávnym Aristotelom (a že všetci vieme, že slávny Aristoteles zo Stageiry bol najznámejší žiak Platóna, vychovávateľ Alexandra Macedónskeho, hlavná postava vrcholného obdobia gréckej filozofie, a tak vlastne taký influencer svojej doby... :)).


Odtiaľ pochádzala myšlienka o tzv. štvorici elementov: voda, oheň, zem, vzduch. Predpokladala, že tieto elementy majú možnosť a schopnosť vzájomného prechodu. Tiež predpokladala, že každá hmota v sebe určitým spôsobom a pomerom obsahujem tieto elementy. A pokiaľ sú kovy z danej hmoty, určitým zásahom zmeny pomerov by sme mali byť schopní premeniť kov na iný kov. Už len nájsť to technické prevedenie.Obdobná myšlienka motivovala aj čínskych alchymistov. Tam sa hovorí o tzv. pätici fáz, ktoré sú uzavretým opakujúcim sa cyklom. Rovno varujem, že sa jedná o myšlienku zložitejšiu, než bude popísaná, a oveľa obraznejšiu. Nasledujúce vety sú taký veľmi zjednodušený popis. Každopádne fázy sú: oheň, zem, kov, voda, drevo, a potom znova oheň, zem... Sú to také metaforické fázy. Napr. oheň, keď horí a dohorí, vytvorí popol. Z neho je zem. V zemi sa „rodia“ kovy. Kovy dokážu tiecť tak, ako tečie voda. Tu je taký veľký filozofický skok. Ale dostávame sa ku skutočnej vode, ktorá dáva zrod drevu (a rastlinám a i.). No a drevo zhorí a ideme znova...


Každopádne, opäť sa verilo, že každý kov obsahuje dané fázy vývoja v rôznom pomere. A keď vieme do procesu zasiahnuť, vieme aj zmeniť daný kov.Pitné zlato alebo elixírová pikoška


A ako sa tiež dozvedáte pred hrou Alchymista v Mysteriu, vyššou schopnosťou premeny, čiže tzv. transmutácie (praktické slovo do slovnej zásoby, preto ho opakujem ;) ) kovov je schopnosť vytvoriť tekuté zlato. Tekuté zlato sa dá totiž piť a má účinky na telo človeka. Tento elixír prináša totiž nesmrteľnosť.


Čo vám už v Mysteriu nepovieme (lebo sa prídete hrať hru a nie počúvať najprv hodinovú prednášku o alchýmii :)) je, že v túto myšlienku zozačiatku verili hlavne čínski alchymisti a postupne sa dostala aj do našich končín.


...vyššou schopnosťou premeny kovov je schopnosť získať tekuté zlato - elixír večného života...

Ku koncu tohto alchymistického úvodu by ste mali vedieť, že alchymisti pre svoj výskum potrebovali mnoho znalostí z rôznych odborov. Verili totiž, že všetko živé aj neživé má svoj význam, a že naň zásadne vplýva svet hviezd a planét. Tento vplyv a schopnosti živého a neživého sa zrkadlí aj v kovoch a treba ho zohľadniť.

Takže už viete, že alchýmia je stará „predveda“ so svojimi počiatkami už v staroveku. Že ciele stáli na filozofických predpokladoch. Že alchýmia bola trochu odlišná v rôznych geografických častiach sveta. Že hlavný cieľ bola snaha o premenu bežných kovov na vzácne (soľ nad zlato by asi neprešla) a v tejto schopnosti sa skrývalo mnoho poznania a znalostí.
Ciele náuky zvanej alchýmia


Mnoho dnešných bádateľov si myslí, že alchýmia nemá jasnú definíciu. Najlepšie sa vymedzuje skrz ciele, ktoré si kládla. Ciele alchymistov sa ale postupne menili. Či už to bolo dané obdobím alebo geografiou. Niektorí schopnosť transmutácie odmietali (známy stredoveký perzský filozof Avicenna). Iní tvrdili, že alchýmia by sa mala zaoberať uzdravovaním ľudského tela (známy stredoveký alchymista, astrológ a doktor, priekupník medicíny, Paracelsus) a vďaka tomu započal napr. rozvoj aj takej pra-farmakológie. V Číne sa postupne alchýmia odkláňala od hľadania elixíru večného života. Smerovala skôr k mystike a k osvieteniu alchymistu samotného a zrejme jeho bádateľskej práce. Mnoho starých spisov o alchýmii bolo zámerne zničených, a tak novodobé bádanie v tomto smere nie je jednoduché. Snaha o premenu kovov bola ale v alchýmii dlho veľmi výrazná.


Toľko k tomu, čo tak trochu je a z čoho vychádza alchýmia. Ale odkiaľ prišla a kam odišla? Ako prežila náboženské vplyvy na vzdelávanie a poznanie? Aké sú známe mená mužov aj žien alchýmie? Priatelia, o tom potom :). S alchýmiou v článkoch nekončíme. Do skorého čítania...Pozn. Články o alchýmii nie sú písané formou odborných textov. Text čerpá, podľa môjho subjektívneho úsudku, z dôveryhodných akademických aj populárnych tlačených aj online zdrojov. Mojou snahou je vytiahnuť rôzne zaujímavosti a odpovede k jednoduchým otázkam o alchýmii. Keďže odpovede ale často bývajú zložité, dúfam, že zjednodušenie vyššie je prínosné.500 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page