top of page

5 zaujímavostí o starých a súčasných Mayoch

Aktualizováno: 5. 9. 2022

Nová cesta za poznaním do Guatemaly priniesla mnoho zaujímavostí a aj inšpirácie v oblasti tajomna, mystiky a mágie, a tak sme sa rozhodli nejaké zaujímavosti pozdieľať aj v našom blogu. Kto vie, možno niekoľko starých mayských múdrostí preplávalo oceán a inšpirovalo aj nejakého toho alchymistu :).
1. Nazvali sme ich Mayovia


Na úvod dve rýchle definície. Pojmom Mayovia označujeme pôvodných obyvateľov južného Mexika a strednej Ameriky, ktorí majú obdobné (no nie identické) kultúrne a jazykové tradície. Pojmom Mayská civilizácia označujeme civilizáciu, ktorá žila na danom mezoamerickom území. Netvorila jednotnú ríšu, skôr zhluk obmieňajúcich sa mestských štátov s komplikovanými vzťahmi (raz bojujúcich, raz spolupracujúcich, no nikdy nie plne centralizovaných...). Slovenský autor (a historik) knihy Sila zániku* Branislav Kolár dejiny týchto štátov prirovnáva k seriálu „Games of Thrones“ (Hra o tróny od HBO). Táto jediná veta stačí pre predstavu komplexnosti... :)


Dnes nazývaná „Mayská civilizácia“, má svoje korene staršie viac ako 5 000 rokov. Slovom „Maya“ sa ale sami nenazývali. Toto pomenovanie im dala naša civilizácia.


Starí Mayovia mali možno oveľa sofistikovanejšie znalosti, než si dnes uvedomujeme. Architektúra, astronómia, matematika či umenie a kultúra im rozhodne neboli cudzie.


---------------

*Sila zániku je populárno-historická kniha o kolapsoch starovekých a stredovekých spoločností. Zhodou okolností mi knihu priniesol tento rok “Ježiško” ešte predtým, než som vedela, že pocestujem do Guatemaly, srdca Mayskej civilizácie. Každopádne toto čítanie bola dobrá príprava :).


(Malá farebná ilustrácia na predstavu centra mesta)


2. Súčasná populácia Mayov je väčšia ako populácia Slovenska


Hoci ríša Mayov ako takých (resp. jednotlivé kráľovstvá) definitívne zanikla s kolonizátorským obdobím, Mayovia a ich zvyky naďalej prežívajú. Na území Mexika, Guatemaly, Belize a Hondurasu stále žije cca 6 miliónov ľudí, ktorí sú potomkami starých Mayov. Pri návšteve týchto krajín budete mať tú česť ich ľahko spoznať (hlásia sa k tomu), rozpoznať (okrem iného mladé aj staršie ženy stále nosia tradičné oblečenie) a aj započuť (udržujú si tradičné dialekty).3. Jazyk, ktorý sa používa 4000 rokov?


Rôzne zdroje uvádzajú rôzne informácie, no z tradičnej mayskej kultúry okrem iného stále prežilo viac ako 28 - 40 mayských dialektov. Napríklad oficiálny jazyk Guatemaly je španielčina, no neoficiálne sa tu hovorí ešte ďalšími cca 22 jazykmi, z toho 20 ich je mayských dialektov a 2 africké (v karibskej oblasti). Je až neuveriteľné, že na ulici počujete tie isté slová, ktoré v určitých obmenách prežili možno tisíce rokov. A teda, pokiaľ práve neštudujete mayské jazyky, s porozumením to je trošku náročnejšie. Španielčine sa to vôbec nepodobá :)


...na linke (guatemalského mobilného) operátora som si mohla zvoliť, či chcem pokračovať v komunikácii v španielčine alebo v ...


Písmo starých Mayov


Mayský jazyk má aj písomnú formu. V predkolumbovskej Amerike to bolo jediné ozajstné písmo, čo posúva Mayov na oveľa vyššiu priečku "vyspelosti", než kde boli ich severní či južní "indiánski susedia". Bádatelia 18. a 19. storočia písmo nazývali hieroglyfické, pretože vzhľadom pripomínalo to egyptské. Tieto dva systémy nie sú ale nijak príbuzné. Mayské písmo vraj dokázalo robiť fonetický zápis a používalo aj logogramy (písaný znak, ktorý označuje slovo či morfému*) doplnené o slabikové glyfy (znaky).Na konci 20.st. sa podarilo rozlúštiť staré mayské písmo a dodnes tak porozumieť cca 85% starých textov. Bohužiaľ, veľa pôvodného textu sa nezachovalo, a to hlavne vďaka misijnej „stratégii“ katolíckej cirkvi a kolonizátorskému prístupu. Je až neuveriteľné, že okrem hieroglyfov a pozostatkov písma na pár nájdených predmetoch sa zachovali z veľkého množstva písomností niekoľko storočí žijúcej a rozvíjajúcej sa vyspelej spoločnosti len 3 či 4 pôvodné kódexy.


-------------

*morféma je najmenšia viditeľná časť slova, ktorá je nositeľom vecného či gramatického významu (Wikipedia)


A ako jazyk prežíva dnes?


Snaha o záchranu týchto starých jazykov sa začína rozširovať. Dnes už mayské jazyky na prepis používajú skôr latinku. Po rozhovore s miestnym sprievodcom, otcom troch malých školou povinných chlapcov, som sa dozvedela, že v niektorých školách sa už dané dialekty začali vyučovať (slovom aj písmom ako druhý jazyk po španielčine). Zachovanie tohto kultúrneho bohatstva tak nie je odkázané už len na tradičné „domáce“ šírenie od rodičov k deťom (alebo skôr starých rodičov – ktorí sú teraz zrejme posledná generácia silnejšie naklonená k mayským tradíciám v oblasti reči, náboženstva aj spôsobu života. Mladšie generácie sa postupne značne asimilujú...).


A ako vyzerajú súčasne prepisy?

Tak napríklad „Ľúbim ťa“ v niektorých mayských dialektoch môže vyzerať takto (uvádzam K‘che’ a Kaqchikel, lebo s tými som sa naviac stretla):

K‘che’: Katwaj

Kaqchikel: Yatinwajo‘


A počítanie čísel od 1 do 10 tak, ako na obrázku :).Mobilný operátor je v tom tiež


Keď som musela riešiť nie úplne šťastnú záležitosť s mobilom a zakúpenou guatemalskou sim kartou, na linke operátora som si mohla zvoliť, či chcem pokračovať v komunikácii v španielčine alebo zrejme v mayskom jazyku. Práve ja som teda na výber úplne nemala :)4. Nula alebo ako nič môže znamenať niečo?


V článku sme už spomenuli, že Mayovia boli vyspelá civilizácia. Stavali diaľkové cesty, dláždili cesty, budovali aj podzemné vodné nádrže, terasovité polia, vysušovali močiare, stavali pyramídy, mestá... Pravdepodobne vedeli už tisíc rokov pred Kopernikom, že Zem je guľatá, poznali pohyby planét, mali veľmi presný kalendár (systém kalendárov) a venovali sa rôznym typom umenia (hudba, maľovanie, sochárstvo...). K tomu všetkému sa zistilo, že Mayovia vo svojej matematike používali číslo 0.Prečo je to tak zásadné?


Číslo 0 označuje matematické „prázdno“ a oddeľuje záporné čísla od kladných a i... Číslica nula je ale tiež znak, ktorý nám pomáha určiť pozíciu čísla v pozičnej číselnej sústave (znie to hrozne, ale je to napr. 10 vs. 100). Absencia samostatnej existencie nuly a jej "pozičnosti" komplikovala matematické výpočty a vedecký pokrok v rôznych starovekých "centrách" vzdelania... (Babylonia, starý Egypt...).


A ako to bolo u Mayov?


Ich kalendár (náznak nižšie na obrázku) vraj vyžadoval pozičnú prácu s číslami, a tak nula získala nielen svoju samostatnosť, ale aj označenie. Najstaršie nájdené použitie nuly sa zatiaľ datuje vraj do roku 36 pred naším letopočtom, čím Mayovia tak trochu vyhrávajú tento neoficiálny intelektuálny matematický súboj civilizácii :).-------------------------------------------------------


Pre fajnšmekrov


Starí Gréci vraj nemali žiadny symbol na označenie nuly či už ako čísla či číslice. Vraj to občas vyzerá na filozofický konflikt jej existencie a použitia (Ako nič môže znamenať niečo?). Náznak nuly sa vyskytuje v starej Babylonii, kde sa zapisovala ako dve medzery alebo šikmý dvojitý klin. Nikdy sa ale nepoužívala samostatne či na konci čísla. Aj v starom Egypte sa nula objavila. Ale ako označenie v účtovníctve či označenie základnej línie pri meraní. Nepožíval sa ale pozičný systém čísel. Neexistencia úplne samostatného zápisu čísla nula či využitie pre ujasnenie pozičnosti spôsobuje problémy v matematických výpočtoch. Toto limitovalo ako vedcov starej Babylonie, tak Egypta. Takí stredovekí Európania sa s nulou tiež naučili počítať až v 12. storočí vďaka Arabom, ktorí mali v tom čase veľmi vyspelú matematiku. Arabi si nulu priniesli z Indie. Najstarší zápis s nulou v týchto končinách (dnešný Bangladéš) sa datuje do cca 3. alebo 4. storočia nášho letopočtu.


-------------------------------------------------------5. Náboženstvo trošku inak


Hoci najsilnejším náboženstvom na všetkých územia starej mayskej civilizácie je dnes kresťanstvo, vplyv starej viery je stále nielen cítiť, ale aj vidieť. V samotnej Guatemale by sa spôsob uctievania kresťanstva u niektorých skupín obyvateľstva dal popísať skôr ako fúzia medzi kresťanstvom a dávnymi mayskými rituálmi.


V tomto kontexte ostal zvyk pochovávať deti tvárou na východ a dospelých na západ, podľa cesty, kam po smrti ich duša putuje...

Pri obradoch sa často využíva sila ohňa, dávajú sa obety prvkom ako matka zem, vietor, dážď, silne sa vníma východ a západ slnka... Niektoré osobné alebo komunitné obrady prebiehajú na posvätných miestach, ktoré sa nachádzajú v prírode (v jaskyni, pod previsom, na kopci...) a nie práve v postavenom chráme. Hoci sa na obrad vzýva boh (Dios), prosby a informácie k nemu „sprocesuváva oheň“. Napr. na „vôni“ tabaku či esencií (svätená voda...) tie správy bohovi cestujú vyššie až do neba, kde ich môže vypočuť. Pri obrade sa ale ďakuje matke zemi a posvätnému miestu za to, že im umožní obrad realizovať a posunúť správu bohu.


Ja som mala tú česť sa tradičného mayského rituálu ohňa zúčastniť. Zážitky si ale nechám ešte na iné rozprávanie :).Posmrtná cesta


Smrť a pochovávanie má tiež svoje špecifiká. Niekto stále verí na podsvetnú očistnú cestu duše, následne cestu do neba a ďalšiu reinkarnáciu duše. Do podsvetia musí každá duša. Dĺžka pobytu v podsvetí sa ale líši podľa toho, akým dobrým (zlým) človekom osoba bola. Pokiaľ ale umrie dieťa, jeho duša putuje rovno po uvedomovacej ceste do neba a k reinkarnácii. Verí sa, že deti sú ešte natoľko čisté, že nemusia do podsvetia. V tomto kontexte ostal zvyk pochovávať deti tvárou na východ a dospelých na západ, podľa cesty, kam po smrti ich duša putuje... (zo západu ďalej do podsvetia, z východu smerom do neba...). Nezávisle na uložení tela, hrob má formu hrobky s kresťanským krížom (viď obrázok vyššie... okrem iného je roxorovými tyčami pripravená vrchná "prístavba" ďalšieho hrobu...).


(Fotky zo suvenírového obchodu - anjelikovia a betlehemské zoskupenie v tradičných mayských farbách...)


Prastarí rodičia mayského pôvodu sa vraj ešte silne upínali k starým náboženským tradíciám a viere, veľa z nich kresťanstvo tak trochu obišlo. Ale tak, ako je to s jazykom (dialekt vs. španielčina), stále viac ľudí mladších generácií od starých tradícií upúšťa (prispela k tomu aj dlho trvajúca občianska vojna minulého storočia, ktorá sa už teraz považuje za genocídu Mayov).Bavili vás tieto zaujímavosti? Dajte nám vedieť, aby sme vedeli, či spracovať aj pár ďalších príbehov :)Poznámka:

V texte sa odrážam od (mnohých) znalostí nadobudnutých cestovateľským pozorovaním či pýtaním miestnych ľudí. Taktiež vychádzam z populárnych aj odborných online zdrojov, ktoré som sa snažila relevantne spojiť a overiť. Text ale neslúži ako odborný základ na ďalšie spracovanie. Pokiaľ v ňom nájdete určité nepresnosti, budem rada za kontaktovanie :).

1 369 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Bavil som sa, na gramatike :D

Like
bottom of page