top of page

5 dôvodov, prečo je escape room vhodný nástroj pre HRistov

Aktualizováno: 30. 10. 2022

Tento článok by som rada venovala ďalšiemu aspektu únikovej hry, ktorý sa nie vždy rozoberá. Ste zodpovedný či zodpovedná za nábor tých správnych ľudí do tímu a za ich rozvoj? Potom by ste nemali zabúdať, že escape room je dokonale nenásilná forma assesment centier či teambuildingu.Je veľa vecí, ktoré sa na každej jednej skupine, ktorá sa príde hrať únikovú hru, dajú odsledovať. Nie len individuálne kompetencie, ale aj vzťah jednotlivcov navzájom, alebo vzťah jednotlivca voči celej skupine. Nie raz k nám prišla na teambuilding firma, kde zodpovedná osoba mala už predpripravný zoznam tímov, pretože chcela vidieť niektoré vzájomné interakcie a spolupráce. Dokonca u nás bol profesionálny basketbalový tím, ktorých sledoval ich tímový manažér.


Dokonca u nás bol profesionálny basketbalový tím, ktorých sledoval ich tímový manažér.

Moje pracovné skúsenosti zahŕňajú realizáciu a účasť na assesment centrách, tvorbu aj vedenie náborových pohovorov, prácu s kompetenciami, feedbackom a jeho aspektami atď. Ľudí v pracovnom kolektíve (aj mimo Mysterium) som viedla, vyberala, vediem a aj vyberám. Preto sa často rada zamýšľam nad ďalšími „funkcionalitami“ escape room a potenciálom tejto hry.


Toto sú stručné dôvody, prečo si myslím, že escape room je možné využiť ako dobrý nástroj na pochopenie charakteru aj kvalít hráča aj skupiny.


Najprv malé definície pojmov, ktoré v článku padnú, pre čitateľov mimo obor:


Assesment centrum

Jedná sa o niekoľko hodinový, často celodenný alebo viacdenný komplexný program, ktorý okrem klasických ústnych pohovorov a dotazovaní obsahuje aj rôzne modelové situácie, ktoré musí riešiť ako jednotlivec tak skupina. Často sa jedná o zložitejšie úlohy, úlohy pod časovým tlakom či s podtextom morálnej dilemy, aby v krátkom čase poukázali na prístupy pozorovanej osoby či skupiny k rôznym situáciách.

Teambuilding

Temabuilding je spôsob rozvíjania a prehlbovania vzťahov skupiny, či už je to pracovný tím, športový atď. Jedná sa o zlepšovanie tímovej spolupráce, komunikácie, prekonávaní prekážok či o prehlbovanie dôvery. Teambuilding má za cieľ nielen zlepšiť vzťahy, ale aj výkon a schopnosti skupiny.

Feedback

Feedback znamená spätnú väzbu, reakciu na určitý proces, aktivitu, jednanie alebo na informáciu, ktorú získavame z nejakého jednania. Feedback sa rozdeľuje na pozitívny, konštruktívny a kriticizmus. Najobľúbenejšia a najefektívnejšia forma spätnej väzby, ktorej cieľom je zlepšenie vzťahu, jednania, informácie, je konštruktívny feedback. Zahŕňa hodnotenie pozitív aj negatív v ucelených ľahko pochopiteľných vyjadrovacích štruktúrach. Hovorí sa, že že vedieť dať feedback je umenie. Je treba totiž vyhodnotiť niekoľko aspektov – či je vhodná doba, či som kompetentný na spätnú väzbu, či osoba/skupina chce a môže prijímať feedback, akú formu zvoliť, ako jasne sa vyjadriť a ako na to v budúcnosti naviazať.A teraz spomínaných 5 dôvodov,

prečo je escape room vhodný nástroj pre HRistov

1. Paralela s tým, čo hľadajú firmy

Úniková hra je síce o zábave a pekných spomienkach, ale tiež o nadhľade, komunikácii a spolupráci skupiny. Schopnosti v tomto smere sú pre prácu v pracovných kolektívoch veľmi žiadané. V hre sa tak ukazujú presne tie kompetencie, ktoré sa často skúmajú v rámci analýzy pracovných profilov inými technikami.


2. Hra prebudí podvedomé zvyky

Dostanete inštrukcie, zabuchnú sa za vami dvere a začne vám bežať čas. Zrazu ste zamknutí v neznámej miestnosti a viete, že musíte nájsť spôsob, ako sa dostať von. Vnímate priestor, nábytok, látky, obrazy, knihy, vône, hudbu... Je tam tak veľa vnemov, ktoré vás vtiahnu do deja a hry. Do úloh a riešení sa tak ponoríte značne spontánne a trochu vypustíte okolitý svet. Necháte priestor svojmu prirodzenému jednaniu.


Všeobecne platí, že to, čo nemáme zažité, nedokážeme často v rýchlosti ľahko aplikovať. Celá atmosféra hry tak otvára dvere k prirodzeným stránkam hráčov – ich povahám, zvykom v prístupe k ľudom, vyjadrovaniu, k riešeniu úloh a aj k organizovaniu času. Pokiaľ si vyberáte človeka do tímu, viete, že s ním máte tráviť intenzívny počet hodín, alebo pokiaľ zvažujete, ako podporiť osobný rozvoj kolegu/pracovníka, hra ponúka množstvo situácií, v ktorých ho chcete zažiť.

3. Obalamutenie prázdnych rečí

Pri spoznávaní či nábore pracovníka je nutné obísť tzv. „Keby bolo keby“ svet otázok a odpovedí. Ako by ste zareagovali v takejto situácii? Čo by ste robili, keby sa udialo...? Ako by sa vám videlo, keby sme spravili...? Na hypotetickú otázku hypotetická odpoveď. Hypotetická odpoveď rovná sa nejasná odpoveď, a teda žiadna odpoveď. Sú otázky, ktorými sa tomuto „svetu“ dá vyhnúť. Napríklad behaviorálne pohovory sú užitočnou dotazovacou štruktúrou na overenie určitých kompetencií dotyčného.


Na hypotetickú otázku hypotetická odpoveď. Hypotetická odpoveď rovná sa nejasná odpoveď, a teda žiadna odpoveď.

Veľa ľudí sa dokáže odprezentovať v úžasnom svetle. A veľa vecí môže byť pravda, ale ako to overiť? Ako overím, že daná osoba je naozaj nekonfliktná, konštruktívna a dokáže rýchlo analyzovať, hľadať kompromisy a podporovať celú skupinu v dosiahnutí cieľov? A to všetko na vysokej úrovni ako uvádza vo svojom profile?


No, tu prichádza na scénu ďalšia užitočná technika - spomínané assesment centrum. V rámci neho môžeme sledovať reakcie dotyčného v situáciách, na ktoré by sme ťažko čakali, keby sme ich nevytvorili/nepripravili sami. Takže skúmaný profil vystavíme situácii, v ktorej sa majú možnosť prejaviť kompetencie, ktoré profil tvrdí, že má, alebo my chceme zistiť, či má.

Keď veci proste robíte, ukáže sa, či ich viete, alebo ako rýchlo sa ich viete naučiť. A na to je úniková hra skvelá nenásilná technika.

4. Schopnosť pracovať v tíme

Jedna z najdôležitejších kompetencií pre väčšinu pracovných pozícií. Táto schopnosť sa nielen overuje pri nástupe na pracovné miesto, ale súčasne sa sleduje a rozvíja pre osobný rozvoj dotyčnej osoby a zlepšenie výkonu nielen jednotlivca, ale aj celej skupiny. Chcete zistiť, ako na tom človek je? Pri únikovej hre sme už zažili napr.:

 • ako sa hráč rozhodol nezapojiť do tímovej práce a radšej hodinu presedel na „lavičke“

 • alebo ako hráč chcel skupine rozkazovať, čo majú robiť, skupina ho nepočúvala

 • ako sa hráči pohádali a urazili, pretože niekto nechcel akceptovať niekoho riešenie

 • tiež sme zažili, ako skupina podceňovala a nechcela počúvať jedného člena, zatiaľ čo tento člen prišiel na správne riešenie

 • a videli sme aj, ako skupina ľahko preplávala s úžasnou súhrou, jasným vysvetľovaním toho, kde čo našli, čo vyskúšali, aby všetci poznali súčasný stav a mohli sa od toho odraziť ďalej v rámci časovej efektivity...

Pri únikovej hre máme možnosť sledovať veľmi veľa zaujímavých situácií vykresľujúcich detaily a nuansy medziľudskej komunikácie.


Ak sa niekde má ukázať úroveň tejto kompetencie a jej aspekty na zlepšenie, hra je opäť skvelou pomôckou. Ako pozorovateľovi vám stačí po hre set doplňujúcich otázok jeden na jedného s každým hráčom a máte obsiahly prehľad, s ktorým ako človek zodpovedný za osobný rozvoj môžete ďalej pracovať. Dá sa naň tiež krásne naviazať adekvátnou spätnou väzbou. Tá je rozhodne po hre užitočná, aby celý „rozvojový účinok“ padol na úrodnú pôdu.

5. Spoznanie sa a utuženie vzťahov

Spomínali sme, že teambuilding nie je o tom, mať spolu len „fun“. Je to vyslovene o budovaní tímu, zlepšovaní a utužovaní vzťahov. Vzťahy sa utužujú napríklad ujasnením vzájomného vnímania, tvorbou spoločných bežných aj unikátnych zážitkov, získaním dôvery voči schopnostiam či činom človeka zo skupiny. Spoznanie sa v rôznorodých situácia tvorí pestrosť previazania v rámci kolektívu. Paleta zážitkov, spoločných spomienok a zdieľania dojmov sa rozširuje práve pri aktivitách ako je úniková hra, či chcete alebo nie. Toto je prirodzený jav. Dal by sa nazvať aj pozitívny vedľajší efekt zážitkovej služby :).
Verím, že či už chcete človeka spoznať alebo váš vzťah trochu obrúsiť a zlepšiť, úniková hra je nástroj, ktorý môže pomôcť.


Pokiaľ sa rozhodnete použiť únikovú hru nielen pre zábavu, ale aj ako analytický nástroj jednotlivca či skupiny, určite vám odporúčam nezabudnúť na tzv. "follow up", a teda vyhodnotenie, feedback a následný plán, čo so získanými informáciami ďalej.

Náš personál prirodzene vníma všetky vyššie uvedené body a dokáže hodnotiť prácu jednotlivca aj skupiny, hlavne vďaka množstvu odmoderovaných hier a porovnaniu, ktoré tak získava. Nie je ale školený na hlbší rozbor, otázkotvobu a špecifický feedback.

Ak sa chcete teda ako HRista v escape room sústrediť na analýzu hráčov a skupiny, máte tieto možnosti:

 • zúčastnite sa hry so skupinou ako hráč

 • zúčastnite sa hry v miestnosti ako pozorovateľ

 • pozorujte hru s našou moderátorkou cez náš kamerový systém

 • zabezpečte si externistu na pozorovanie a analýzu

 • spoľahnite sa na hodnotenie od našich moderátoriek

 • alebo nám zavolajte, zaistíme pre vás odborný posudok


Veľa zdaru vo vašej práci :)109 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page